כל הפוסטים ביבוא חלקי גופות למחקר

חלקי גופות למחקר

כל אדם, זכאי להגן על גופו וכבודו בהתאם לסעיף 4 לחוק של יסוד כבוד באדם וחירותו. בסעיף 2, שהוא נספח